Pemeriksaan Keselamatan Dan Kesihatan Di Sekolah Pengajian Siswazah – Skop Pemantauan Pencegahan COVID-19 | SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
» BERITA » Pemeriksaan Keselamatan dan Kesihatan di Sekolah Pengajian Siswazah – Skop Pemantauan Pencegahan COVID-19

Pemeriksaan Keselamatan dan Kesihatan di Sekolah Pengajian Siswazah – Skop Pemantauan Pencegahan COVID-19

Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP / OSH) UPM telah menjalankan satu pemeriksaan tempat kerja di Sekolah Pengajian Siswazah (SPS) yang melibatkan Skop Pemantauan Pencegahan COVID-19 pada 17 November 2021, Rabu yang lepas. Antara Tindakan pencegahan COVID-19 yang dipantau adalah:

  1. Pemantauan Penilaian Risiko Jangkitan COVID-19 bagi Hadir Secara Fizikal
  2. Kesediaan Kaunter Saringan Suhu Badan
  3. Kemudahan Alat Pengukur Suhu Badan
  4. Rekod Kehadiran
  5. Kemudahan Hand Sanitizer di tempat umum
  6. Pemasangan QR Code MySejahtera di lokasi yang bersesuaian
  7. Pemasangan QR Code UPM Covid-19 Tracking di lokasi yang bersesuaian
  8. Tindakan Kawalan Pembekal/Kontraktor/Pelawat
  9. Kepatuhan amalan dalam kalangan staf yang hadir 3W (wash, wear and warn); 3C (crowded places, confined space and close conversation).
  10. Staf mengetahui tindakan kecemasan sekiranya mempunyai kontak yang disyaki COVID-19.

 

Semakan telah dijalankan pada jam 9.00 pagi oleh 2 orang pegawai dari Unit Bantu Mula (UBM), PPKKP dan Puan Norazizah Haron (Pegawai Sains, Fakulti Sains) diiringi oleh semua ahli Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) SPS.

 

Tarikh Input: 22/11/2021 | Kemaskini: 03/12/2021 | aslamiah

PERKONGSIAN MEDIA

SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 4225
03-9769 4225
-
WWGJFAf:05:49