Graduate Research Fellowship (GRF) | SCHOOL OF GRADUATE STUDIES
» FINANCIAL ASSISTANCE & SCHOLARSHIPS » SCHOLARSHIP/FINANCIAL ASSISTANCE UPM » Graduate Research Fellowship (GRF)

Graduate Research Fellowship (GRF)


FELLOWSHIP PENYELIDIK SISWAZAH (GRF)
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
SEMESTER PERTAMA 2022/2023
(PERMOHONAN BAHARU DAN SAMBUNGAN)

 

Dimaklumkan bahawa permohonan baharu dan sambung Fellowship Penyelidik Siswazah (GRF) bagi Semester Pertama 2022/2023 dibuka kepada pelajar tempatan bermula 01 Ogos 2022 dan tarikh tutup permohonan pada 31 Ogos 2022.


KELAYAKAN MEMOHON

Permohonan Baharu:

 1. Permohonan adalah terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang telah ditawarkan tempat untuk mengikuti program Master atau PhD (mod penyelidikan) di UPM.

 2. Permohonan juga adalah dibuka kepada semua pelajar UPM (warganegara Malaysia) yang sedang mengikuti program Master atau PhD (mod penyelidikan). Walau bagaimanapun, mereka mestilah memenuhi syarat berikut:
  1. Status pengajian adalah “Baik”. Pelajar yang berstatus “Menangguh” atau “Probation” tidak layak untuk memohon.
  2. Semester pengajian semasa tidak melebihi 3 semester bagi pelajar Master dan 5 semester bagi pelajar PhD (semasa permohonan dikemukakan).
  3. Tidak mengikuti program siswazah UPM secara joint/dual/double degree programme.
  4. Memperolehi CGPA peringkat Bacelor 3.000 ke atas bagi Kluster Sains/Teknikal dan 3.500 bagi Kluster Sastera/Sains Sosial.
 3. Pemohon tidak menerima apa-apa bentuk bantuan kewangan lain.

 4. Permohonan juga adalah dibuka kepada semua pelajar UPM (warganegara Malaysia) yang sedang mengikuti program Master atau PhD (mod penyelidikan). Walau bagaimanapun, mereka mestilah memenuhi syarat berikut:
  1. Kertas Penerbitan (Jika ada),
  2. Salinan keputusan akhir/transkrip peringkat Bacelor/Master,
  3. Salinan kertas cadangan penyelidikan yang telah diluluskan oleh penasihat/penyelia (permohonan baharu sahaja), dan
  4. Slip penyata pendapatan keluarga (permohonan baharu sahaja) bersama borang pengesahan pendapatan.


Permohonan Sambung:

 1. Permohonan dibuka kepada pelajar yang telah ditawarkan Fellowship Penyelidik Siswazah pada Semester Kedua 2021/2022 (Mac 2022);

 2. Walau bagaimanapun, mereka mestilah memenuhi syarat berikut:
  1. Status pengajian adalah “Baik”. Pelajar yang berstatus “Menangguh” atau “Probation” tidak layak untuk memohon.
  2. Semester pengajian semasa tidak melebihi 3 semester bagi pelajar Master dan 5 semester bagi pelajar PhD (semasa permohonan dikemukakan).
  3. Tidak mengikuti program siswazah UPM secara joint/dual/double degree programme.
  4. Tidak menerima apa-apa Biasiswa/ Peruntukan/ Pinjaman / Bantuan Kewangan dan Anugerah daripada mana-mana agensi.

 3. Setiap permohonan hendaklah disertakan bersama Laporan kemajuan kertas penerbitan.

 4. Permohonan yang tidak lengkap dan lewat tidak akan diproses dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.

 

BENTUK PEMBIAYAAN

 1.  Pengecualian sebahagian yuran pelajaran seperti berikut:

 Program/Kluster Perubatan Sains Sains Sosial
Master RM1,200.00 RM900.00 RM700.00
PhD RM1,600.00 RM1,400.00 RM1,200.00


2. Calon akan menerima elaun bulanan iaitu sebanyak RM1,000.00 untuk pelajar Master dan RM1,300.00 untuk pelajar PhD.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 1. Penerima GRF mestilah;
  1. menerbitkan sekurang-kurangnya satu (1) artikel jurnal dalam CIJ, bagi peringkat Master; ATAU
  2. menerbitkan satu (1) artikel jurnal dalam CIJ dan satu (1) artikel jurnal dalam JCR; atau dua (2) artikel jurnal dalam CIJ dan menunjukkan bukti penghantaran jurnal dalam JCR dengan keputusan (cth: salah satu dari jurnal yang kemudiannya diterima/diterbitkan dalam CIJ), bagi peringkat PhD;

 2. Membantu dalam pengajaran/ tutorial/ amali/ penyeliaan pelajar tahun akhir untuk tempoh tidak melebihi 6 jam seminggu termasuk pada cuti semester.

 3. Merekodkan kehadiran ke fakulti/institut pada setiap hari secara dalam talian melalui portal pelajar.

 4. Dibenarkan mengambil cuti maksimum 2 hari dalam sebulan dengan kebenaran penyelia. Sekiranya gagal hadir ke kampus atau mengambil cuti melebihi 2 hari dalam sebulan, dengan atau tanpa kebenaran penyelia, elaun biasiswa akan dipotong RM55.00/sehari bagi master dan RM68/sehari bagi PhD.

 5. Sekiranya penerima bercuti melebihi 10 hari dalam sebulan, elaun biasiswa bagi bulan berkenaan tidak akan dibayar.

 

CARA MEMOHON DAN TARIKH TUTUP

 1. Melengkapkan borang permohonan secara on-line melalui portal pelajar di http://sgsportal.upm.edu.my:8080/sgsportal.

 2. Sila pastikan Penasihat / Pengerusi Jawatankuasa Penyeliaan dan Dekan Fakulti / Pengarah Institut menyokong permohonan anda di sistem sebelum 31 Ogos 2022.

 

Nota: Sekiranya didapati maklumat yang diberikan dalam permohonan tidak benar, biasiswa akan ditamatkan dan pelajar perlu membayar balik mana-mana yuran/elaun yang telah diberikan. 

Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan dalam tempoh tiga bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

Sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi:  sgs_financialaid@upm.edu.my

Updated:: 03/08/2022 [aslamiah]

MEDIA SHARING

SCHOOL OF GRADUATE STUDIES
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 4225
03-9769 4232
WVJcXAc~