Putra Alumni Scholarship Scheme (PASS) - Local | SCHOOL OF GRADUATE STUDIES
» FINANCIAL ASSISTANCE & SCHOLARSHIPS » SCHOLARSHIP/FINANCIAL ASSISTANCE UPM » Putra Alumni Scholarship Scheme (PASS) - Local

Putra Alumni Scholarship Scheme (PASS) - Local

 

SKIM BIASISWA ALUMNI PUTRA (PASS) - TEMPATAN
SEMESTER PERTAMA 2022/2023

Permohonan Putra Alumni Scholarship Scheme / Skim Biasiswa Alumni Putra (PASS) – Tempatan adalah dibuka kepada alumni tempatan mulai Semester Kedua 2022/2023, bermula 11 Januari 2023 dan tarikh tutup permohonan pada 31 Januari 2023. Skim ini diwujudkan sebagai galakan untuk alumni tempatan memilih UPM bagi melanjut pengajian.

Terma dan Syarat Permohonan

1. Jumlah Penerima Skim Biasiswa Alumni Putra (PASS) - Tempatan

 • 100 penerima setahun.

2. Tempoh dan Permulaan PASS-Tempatan

 • Tempoh pembiayaan: maksimum tiga (3) tahun untuk pengajian peringkat PhD.
 • Tawaran bermula pada Semester Kedua 2022/2023.
 • Skim ini hanya terbuka kepada pelajar baharu yang mendaftar pada awal Semester Kedua 2022/2023, atau pelajar UPM aktif semester kedua dengan status ‘Baik’ pada Semester Kedua 2022/2023.
 • Bagi pelajar baharu, permohonan mesti dikemukakan sebelum pendaftaran sebagai pelajar baharu. Sekiranya permohonan dibuat selepas pendaftaran, kelulusan pembiayaan hanya berkuatkuasa pada semester kedua pengajian pelajar.

3. Nilai Pembiayaan 

 • Penerima mendapat 10% pengecualian yuran pengajian.

4. Kelayakan

 • Terbuka kepada alumni tempatan UPM yang melanjutkan pengajian di peringkat PhD sahaja;
 • PNGK peringkat Master sekurang-kurangnya 3.500 (Master Kerja Kursus);
 • Penyelidikan dalam bidang prioriti yang relevan kepada UPM/Malaysia sahaja;
 • Pemohon mesti telah mendapat kelulusan cadangan penyelidikan daripada penasihat/penyelia;
 • Pemohon tidak menerima apa-apa bentuk bantuan kewangan lain.

 5. Cara Permohonan dan Tarikh Tutup

 • Melengkapkan Borang Permohonan secara atas talian melalui portal pelajar di http://sgsportal.upm.edu.my:8080/sgsportal.
 • Pemohon mestilah telah mengenalpasti dan telah berhubung dengan bakal penasihat/penyelia dan mengemukakan permohonan melalui Penasihat/Penyelia dan Dekan/Pengarah secara atas talian sebelum tarikh tutup permohonan.


Nota:  Sekiranya didapati maklumat yang diberikan dalam permohonan tidak benar, biasiswa akan ditamatkan dan pelajar perlu membayar balik mana-mana yuran yang telah diberikan.

* Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan dalam tempoh tiga bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

Sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi sgs_financialaid@upm.edu.my

Updated:: 11/01/2023 [aslamiah]

MEDIA SHARING

SCHOOL OF GRADUATE STUDIES
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 4225
03-9769 4225
-
BWGCGA~