2022 | SCHOOL OF GRADUATE STUDIES
» 2022

2022

Bil.
Perkara
Siri dan Tarikh Mesyuarat
Catatan
Pautan dokumen kelulusan (Kegunaan PTJ)
JKPSU
Senat
JPU
JKTK
LPU
1
Cadangan Senarai Kursus prasyarat kepada calon yang diterima masuk ke program siswazah dengan kelayakan di luar bidang.
Minit JKPSU 471.03 (d) pada 25 Januari 2022
Minit Senat 701.13 pada 10 Februari 2022
-
-
-
 
Senat bersetuju meluluskan cadangan senarai kursus prasyarat mengikut program dan bidang Pengajian Siswazah bagi calon yang diterima masuk ke Program Siswazah dengan kelayakan luar bidang sepertimana yang dinyatakan pada (e) dan (f) di atas.

 

Pautan dokumen
2
Cadangan Pindaan kepada Kaedah Universiti Putra Malaysia (Pengajian Siswazah) Peraturan 2003, (Semakan 2017 - 2021) Bahagian 7-Penyeliaan (Perkara 36)
Minit JKPSU 474 pada 26 April 2022
Minit Senat 706.20 pada 21 Julai 2022
-
-
-
 
Criteria for Chairman of Supervisory Committee
 
36. (1) Chairman of the Supervisory Committee shall be appointed from amongst academic staff members of the Faculty, Institute or School where the student is placed. However, the Chairman of a Supervisory Committee can be appointed from different Faculty, Institute or School than that of the student subject to the approval of the University Graduate Studies Committee.

 

 Pautan dokumen

Updated:: 22/03/2023 [aslamiah]

MEDIA SHARING

SCHOOL OF GRADUATE STUDIES
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 4225
-
BWJYSA5:18:04