HALANGAN KEMASUKAN | SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
» HALANGAN KEMASUKAN

HALANGAN KEMASUKAN

Seorang pelajar yang pencalonannya telah ditamatkan oleh Universiti untuk sebarang yang disenaraikan boleh memohon kemasukan semula mengikut syarat yang ditetapkan seperti berikut:

 1. tempoh pengajian adalah bermula daripada tarikh pendaftaran baharu;
 2. tidak dibenarkan membuat pemindahan kredit daripada program lama;
 3. pelajar hanya boleh membuat dua (2) kali permohonan semula sahaja;
 4. kriteria permohonan semula adalah seperti berikut:

Jenis Program

Kriteria

Program/Bidang yang sama

Dibenarkan untuk membuat permohonan 2 semester selepas diberhentikan 

Program/Bidang yang lain

Dibenarkan untuk membuat permohonan pada semester seterusnya

 

Sebab Penamatan Calon

 1. Pencalonan pelajar hendaklah ditamatkan atas mana-mana sebab berikut:
 2. memperoleh PNGK di bawah 2.500 dalam mana-mana satu semester;
 3. menerima dua gred 'TM' untuk kemajuan penyelidikannya sepanjang tempoh pengajiannya atau tidak ada cadangan penamatan dari penyelianya selepas satu gred 'M' untuk kemajuan penyelidikannya;
 4. gagal dalam CE selepas percubaan kedua melainkan disyorkan untuk pembalikan kepada program sarjana;
 5. gagal dua kali dalam mana-mana kursus wajib;
 6. gagal tiga kali dalam Program Bahasa Inggeris Tertiari (TEP);
 7. melebihi tempoh pengajian;
 8. gagal peperiksaan tesisnya;
 9. tidak mengemukakan tesis dalam masa yang ditetapkan selepas peperiksaan tesis;
 10. melanggar mana-mana peraturan atau peraturan yang ditetapkan oleh universiti.

   


UNTUK MAKLUMAT LANJUT, SILA HUBUNGI:

                   
                   Puan Rahmawati Umar

                   Penolong Pendaftar Kanan
                  Unit Pengambilan
                  Sekolah Pengajian Siswazah 
                  Universiti Putra Malaysia
                  43400 Serdang, Selangor 
                  Malaysia

                   Tel: +603-9769 4218 / 4223 / 4165 / 4169 / 4225
                   Emel: rahwati@upm.edu.my

                   Facebook    : https://www.facebook.com/sgsupm
                  Instagram  https://www.instagram.com/sgsupm/     

Kemaskini:: 17/09/2020 [rahwati]

PERKONGSIAN MEDIA

SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 4225
03-9769 4232
BVMXARj:00:17